Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

 

Pliki do pobrania dla osób fizycznych:

Wniosek o wakacje kredytowe
Oświadczenie o rezygnacji z realizacji zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w ramach wakacji kredytowych
Instrukcja składania wniosku o ustawowe wakacje kredytowe poprzez bankowość elektroniczną
Arkusz informacyjny dla deponentów
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym KARTA KREDYTOWA
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR KONTO MŁODZIEŻOWE
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR KONTO PLATYNOWE
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR SENIOR
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR KONTO AKTYWNE
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR KONTO ZŁOTE
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR KONTO WALUTOWE
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR KONTO PRP
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE MAX
Zmiana danych przy rachunkach płatniczych klienta indywidualnego
Objaśnienia pojęć użytych w dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym
Regulamin kart przedpłaconych
Regulamin obsługi rachunków klientów indywidualnych obowiązujący od 01.07.2023r. do 31.05.2024r.
Regulamin obsługi rachunków klientów indywidualnych obowiązujący od 01.06.2024r.
Regulamin kart kredytowych dla klientów indywidualnych
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

Pliki do pobrania dla podmiotów gospodarczych:

Regulamin kredytowania klientów instytucjonalnych
Regulamin kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych
Lista dokumentów
Wniosek kredytowy
Dane o firmie – pełna księgowość
Dane o firmie – uproszczona księgowość
Zasady wypełniania – uproszczona księgowość
Oświadczenie rolnika