Aktualne stawki WIBOR

Aktualne stawki referencyjne

WIBOR
WIBID
średni z miesiąca września
Od dnia 01.10.2022 r. do 31.10.2022 r.
średni z miesiąca września
Od dnia 01.10.2022 r. do 31.10.2022 r.
WIBOR 1M wynosi 7,03% WIBID 1M wynosi  6,83%
WIBOR 3M wynosi 7,16%  
średni z miesiąca sierpnia
Od dnia 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r.
średni z miesiąca sierpnia
Od dnia 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r.
WIBOR 1M wynosi 6,85% WIBID 1M wynosi  6,65%
WIBOR 3M wynosi 7,04%

Stawka WIBOR 3M obowiązująca w IV kwartale 2022 r.
w Warszawskim Banku Spółdzielczym wynosi 7,08%


Stopa referencyjna NBP wynosi 6,75% (od 08.09.2022 r.)