Aktualne stawki WIBOR

Aktualne stawki referencyjne

WIBOR
WIBID
średni z miesiąca sierpnia
Od dnia 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r.
średni z miesiąca sierpnia
Od dnia 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r.
WIBOR 1M wynosi 6,85% WIBID 1M wynosi  6,65%
WIBOR 3M wynosi 7,04%  
średni z miesiąca lipca
Od dnia 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.
średni z miesiąca lipca
Od dnia 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.
WIBOR 1M wynosi 6,70% WIBID 1M wynosi  6,50%
WIBOR 3M wynosi 7,03%

Stawka WIBOR 3M obowiązująca w III kwartale 2022 r.
w Warszawskim Banku Spółdzielczym wynosi 6,26%


Stopa referencyjna NBP wynosi 6,75% (od 08.09.2022 r.)